Kongnitiiviset profiilit

Luontaisten vahvuuksien kartoitus

Personal management on tapa kartoittaa työntekijän ja johdon luontaiset vahvuudet. Jotta ihmisen energiataso ja innostus pysyisivät yllä alituisesti muuttuvissa työtehtävissä, tarvitaan itsetuntemusta sekä omien vahvuuksien tunnistamista: Kun ihminen tunnistaa omat vahvuutensa ja pääasiallisesti toimii omien vahvuuksien kautta sekä ymmärtää erilaisia ajattelutapoja on henkilöstöllä suurempi mahdollisuus hyvään vuorovaikutukseen ja ymmärrykseen.

Kartoituksessa luontaiset vahvuudet kartoitetaan kehotestein toiminnallisen neurotieteen avulla sekä kyselyin, jolloin saadaan henkilön profiili ilman kieltämisalueita ja vääristymiä omassa minä kuvassa. Jokainen saa oman henkilökohtaisen profiilin. Ajattelutyyli, oppimistavat ja temperamentti. Profiileja on 16 erilaista. 

 

Luontaisten vahvuuksien kartoitus

Henk.koht. kartoitus: 30 min. / työntekijä, jolloin kartoitetaan ihmisen luontaiset vahvuudet ja toimintamallit. Luontaisen toimintatavan palaute henkilökohtaisista vahvuuksista.
Aloitusluento: Profiilikartoitus sekä eri henkilöprofiilit.
Ryhmä workshop: Henkilökohtainen profiili sekä ryhmän profiili workshop
Ryhmäluento: Vuorovaikutus eri profiilien kesken.

 

Jatkokoulutus:

Mental Management workshopit vuorovaikutuksen ja työilmapiirin  kehittämiseen. Mental management -koulutuksessa annetaan konkreettisia työkaluja näiden taitojen monipuoliseen kehittämiseen ja käyttöön sekä yksilö- että ryhmätasolla

 

Vaikuttavuusmittarit:

  • Vuorovaikutustaitojen kehittyminen
  • Itsetuntemuksen kehittyminen
  • Työilmapiiri

 

Ole yhteydessä ja pyydä tarjous työyhteisösi kehittämiseen

jouko@joukomikkola.fi