Mental Management / Yrityksen mentaalivalmennus

Ajatus- ja toimintamallien muuntelu

Mental Management on uusi tapa kohdata (työ)elämän vaatimukset. Jotta ihmisen energiataso ja innostus pysyisivät yllä alituisesti muuttuvissa työtehtävissä, tarvitaan kahta apuvälinettä: rentoutumisen taitoa ja uudelleen määrittämisen taitoa. Mental management -koulutuksessa annetaan konkreettisia työkaluja näiden taitojen monipuoliseen kehittämiseen ja käyttöön.

 

Mental Management –prosessikonsultaatio

Henk.koht. tapaamiset: 30 min. / työntekijä, joka saa ideoida kehitysehdotuksia
Ryhmäkeskustelut: 30 - 60 min / 4-6 hengen ryhmä, jossa pohditaan toteutus- ja varmistuskeinoja.
Yhteinen keskustelu: 2 tunnin yhteispalaveri, jossa varmistetaan päätösten toteutus
Koulutustapaamiset: 3 kertaa 120 min, tarpeen mukaan
Seuranta 3 kk kuluttua: 1 - 2 tunnin yhteispalaveri, jossa arvioidaan tilanne

 

Vaikuttavuusmittarit: 

  • Sairauspoissaolojen määrä
  • Taloudelliset tulokset
  • Tuloksellisuus yrityksen oman mittarin mukaan
  • Työkykyindeksi (tarvittaessa)

 

Pyydä tarjous työyhteisösi toiminnan kehittämiseen 

jouko@joukomikkola.fi