Refleksi kartoitus ja hoito

Kehitysheijasteiden kartoitus ja hoito

Sensomotoriikasta

Tieto ihmiskehossa kulkee hermostossa. Hermoston toimivuus vaikuttaa paitsi motorisiin suorituksiin myös kognitiivisiin kykyihin, tunteisiin ja niiden säätelyyn. Toimiva sensomotoriikka mahdollistaa aistien, aivojen, tukirangan ja hermolihasjärjestelmän saumattoman yhteistyön.. Kun ymmärrämme hermoston vaikutuksen ihmisen käyttäytymiseen myös yksilön vahvuuksien sekä voimavarojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen mahdollistuvat ja käsitys yksilöllisyydestä saa aivan uusia merkityksiä.

Refleksit

Primitiivirefleksit kuuluvat oleellisena osana ihmisen lapsuusajan kehitykseen. Refleksien tehtävä on ohjata kasvuamme ja kehitystämme ensimmäisten elinvuosiemme aikana syttymällä ja sammumalla. Refleksit sammuvat tai kypsyvät pois riittävän käytön seurauksena aina seuraavan kehitysvaiheen tieltä. Usein kuitenkin seuraava kehitysvaihe syttyy, vaikka edellinen olisi vielä sammumatta, jolloin refleksi jää kokonaan tai osittain päälle.  Tällöin ne jäävät haittaamaan toimimista, oppimista, keskittymistä, suunnittelukykyä ja stressinsietoa tai altistavat meitä kivuille, säryille ja eriasteisille loukkaantumisille. Refleksien vaikutus näkyy ulos stressitilanteessa.

Sensomotorinen epätasapainotila

Sensomotorisesta epätasapainotilasta voidaan puhua silloin, kun osa aisti-informaatiosta jää kokonaan saapumatta aivoille tai kun refleksiin kuluu normaalia pidempi aika, jolloin tietoinen tajunta ruuhkautuu.  Kehossa tämä epätasapainotila ilmenee mm. lihaksiston  normaalin jäntevyyden puutteena, silmien lihasten ylimääräisenä ponnisteluna ja väsymisenä, motoriikan automatisoitumisen hankaluutena tai kehonpuolten yhteistyön haasteina, mikä on konkreettinen este keskushermoston toimivalle työnjaolle.

Tämä lateraliteetin puute tarkoittaa käytännössä sitä, että tahdosta riippumattomat toiminnat siirtyvät tiedostetun tasolle ja näin ollen kuormittavat yksilöä entisestäänkin. Tämä vaikeuttaa eri liikkeiden tai liikesarjojen oppimista ja kuormittaa lihaksistoa aiheuttaen kipeytymisiä ja varsinkin urheilussa vakaviakin loukkaantumisia.

Ennen kaikkea päälle jääneet refleksit kuluttavat tärkeitä voimavaroja, mikä rajoittaa  jaksamista ja estää yksilöä saamasta kaikkia taitoja käyttöönsä ja estää häntä toimimasta omalla potentiaalillaan.

Tämä hermoston yksilöllinen, luontainen toimintatapa saadaan selville havainnoimalla kehon toimintakykyä sensomotoristen testien aikana. Mikäli sensomotorisissa testeissä huomataan mahdollisia haasteita tulee tehdä refleksikartoitus ja ns ”sammuttaa” päällä olevat turhat refleksimallit, jolloin hermoston epätasapainotila saadaan pois.

Refleksikartoitus

Henk.koht. kartoitus:   30 min. / henkilö, jolloin kartoitetaan mahdolliset päälle jääneet refleksit

Refleksihoito:                30 min. / henkilö / kerta, refleksihoito, seuranta ja kotiharjoitteet

Ryhmäluento:               Refleksien vaikutus oppimiseen ja motoriseen toimintaan

Vaikuttavuusmittarit:   Motoristen toimintojen ja oppimisen kehittyminen sekä jaksaminen

 

Yhteydenotot, ajanvaraus ja tiedustelut
Jouko Mikkola 0400 449979

Hämeenlinnan Terveyshuoltamo 
www.terveyshuoltamo.fi / Jouko Mikkola

Vantaa Hockey Base Varisto harjoituskeskus 
+358 9 8520 5800
varaukset@hockeybase.fi

Hyvinkää Hyvinvointistudio Volare
0400 449979