Workshop ja luennot

Workshopit vuorovaikutuksen ja työilmapiirin  kehittämiseen. Mental management -koulutuksessa annetaan konkreettisia työkaluja näiden taitojen monipuoliseen kehittämiseen ja käyttöön.

 

Luennot ja workshopit eri aihealueista (kesto 1-2h)

 • Luontaiset vahvuudet
 • Työntekijän vahvuudet ja asenne
 • Motivaatio
 • Tavoitteenasettelu
 • Stressi ja sen hallinta
 • Sanaton viestintä
 • Itsetunto, itseluottamus ja minä-kuva
 • Vuorovaikutus
 • Neuvottelu ja asioiden pilkkomisen taito
 • Positiivisesta ajattelusta positiiviseen toimintaan
 • Ongelmatilanteiden tarkastelu ja viestintä
 • Oman elämänsä johtaminen
 • Oppiminen ja muutosvalmius
 • Valinnan tekemisen taito
 • Uuden suunnan pitäminen
 • Ei halutusta tavasta eroon ja uuden tavan muodostaminen
 • Työkalut prosesseihin
 • Esiintymispelko hallintaan

Mitä hyötyä?

Henkilöstö tarvitsee työkaluja käytännön työn tekemiseen ja haastaa koko ajan omia työtapojaan. Työn kehittäminen on prosessi joten meidän tarvitsee olla valmiita muutokseen ja jatkuvasti löytää uusia käytänteitä työn tuottavuuden kehittämiseksi ja henkilöstön jaksamiseksi.

Säännöllinen henkilöstön kehittäminen sitoutttaa ja osallistaa henkilöstön yhteiseen päämäärään.